Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kotwienie zbrojenia

Podczas wprowadzania zbrojenia do ośrodka gruntowego należy pamiętać o prawidłowym zakotwieniu zbrojenia, ponieważ program nie sprawdza zbrojenia pod względem zniszczenia spowodowanego ścinaniem. Nagły wzrost wartości siły normalnej, jak pokazano na rysunku, wskazuje na osobliwość w naprężeniach kontaktowych i prawdopodobieństwo zniszczenia zbrojenia spowodowanego ścinaniem. Z tego punktu widzenia, wyświetlone wyniki wprowadzają w błąd i są zasadniczo nierealistyczne.

W takim przypadku, zbrojenie należy albo usunąć z analizy, albo zapewnić mu odpowiednie zakotwienie, jak pokazano na rysunku.

Zbrojenie zakotwione w sposób niewystarczający

Zbrojenie zakotwione prawidłowo

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.