Program:
Język:

Szorstka powierzchnia poślizgu

Jeżeli rozważana jest powierzchnia szorstka (w skali I do 10 m) - istnieje możliwość uwzględnienia falistości powierzchni poślizgu poprzez kąt ν:

gdzie:

α

-

gradient powierzchni poślizgu

αi

-

gradient n-tego uskoku powierzchni poślizgu

Nierówność zwiększa wytrzymałość na rozciąganie τ na powierzchni poślizgu o Δτ:

gdzie:

σn

-

normalne naprężenie działająca w kierunek normalnym do powierzchni poślizgu

ν

-

kąt falistości

Szorstka powierzchnia poślizgu

Literatura:

Miller, S.M. (1988). Modeling Shear Strength at Low Normal Stresses for Enhanced Rock Slope Engineering, Proc. Of 39th Highway Geology Symp, 346-356.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.