Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sytuacje obliczeniowe

Programy umożliwiają zdefiniowanie czterech sytuacji obliczeniowych, które mogą się różnić współczynnikami obliczeniowymi. Są to:

  • Trwała sytuacja obliczeniowa - najbardziej popularna sytuacja obliczeniowa i rodzaj analizy, stosowana gdy w przypadkach należy zapewnić bezpieczeństwo pracy konstrukcji w określonym czasie.
  • Przejściowa sytuacja obliczeniowa - może być wykorzystywana dla konstrukcji tymczasowych (fazy budowy). Zwykle w tym przypadku, wymagane są niższe parametry bezpieczeństwa niż w sytuacji trwałej.
  • Wyjątkowa sytuacja obliczeniowa - do zastosowania w przypadku wyjątkowych rodzajów oddziaływań na konstrukcję (np. wybuch, uderzenie samochodu, powódź, pożar, itp.).
  • Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa - ma zastosowanie przy obliczeniach uwzględniających odziaływania sejsmiczne. Może się wydawać zbliżona do sytuacji wyjątkowej, jednakże dla obciążeń sejsmicznych zwykle stawiane są wyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji. W niektórych krajach wymagany poziom bezpieczeństwa dla sytuacji sejsmicznej równy jest temu wymaganemu dla trwałej sytuacji obliczeniowej.

LRFD wprowadza nowe rodzaje sytuacji obliczeniowych (Wytrzymałościowa I, Użytkowa I, Ekstremalna I).

Współczynniki obliczeniowe i częściowe definiuje się w Ustawieniach obliczeń.

Właściwą sytuację obliczeniową dla danej fazy budowy wybiera się w ramce "Ustawienia fazy".

Wybór sytuacji obliczeniowej

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.