Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Katalog profili

W przypadku przekrojów stalowych program umożliwia wybór poszczególnych przekrojów z katalogu. W oknie dialogowym należy jedynie wybrać rodzaj przekroju. Rodzaj materiału profilu wybierany jest podobnie jak w przypadku pozostałych profili (ściana o przekroju prostokątnym, palościanka, ścianka szczelna...) w "Katalogu materiałów" lub definiowana w oknie  "Edytor materiału". Wyboru rodzaju profilu (elementu belkowego) dokonujemy w oknie dialogowym "Nowy element belkowy". 

Okno dialogowe “Katalog profili”