Program:
Język:

Wpływ wyboczenia

Analiza poprzedzona jest określeniem charakterystyki przekroju idealnego, w którym wpływ przekroju mieszanki cementowej jest przekazany na stal. Smukłość przekroju wyznaczana jest jako:

gdzie:

lcr

-

długość wyboczeniowa elementu

i

-

promień bezwładności przekroju idealnego

gdzie:

E

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

I

-

moment bezwładności przekroju idealnego

Ncr

-

standardowa krytyczna siła normalna, wyznaczona w zależności od metody wybranej w zakładce "Mikropale"

gdzie:

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali (w obliczeniach z zastosowaniem teorii współczynnika bezpieczeństwa wartość obliczeniowa równa jest charakterystycznej)

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość charakterystyczna stali, definiowana w ramce "Materiał"

γms

-

współczynnik pewności stali, definiowany w zakładce "Mikropale" (stany graniczne)

Współczynnik wyboczenia χ wyznaczany jest z uwzględnieniem λp na podstawie następujących wzorów:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.