Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rodzaje kotew

Program umożliwia definiowanie i wyznaczanie nośności kotew biernych oraz iniekcyjnych (sprężanych).

W przypadku, gdy sprawdzenie kotew nie jest wymagane, można wybrać opcję rodzaju przekroju "nie zdefiniowany". W takiej sytuacji definiowane są wyłącznie parametry niezbędne z punktu widzenia analizy całej konstrukcji (geometria, sztywność).

Definiowanie kotew - bez sprawdzania nośności

Program pozwala na definiowanie i analizę (sprawdzanie nośności) następujących rodzajów kotew:

  • iniekcyjne prętowe
  • iniekcyjne splotowe
  • śrubowe
  • bierne prętowe
  • bierne z płytą kotwiącą

Kotwy weryfikowane są pod kątem trzech sposobów zniszczenia.

  • Nośność na zerwanie Rt (wszystkie rodzaje)
  • Nośność na wyciąganie (z gruntu) Re (bierne i iniekcyjne, prętowe i cięgnowe)
  • Nośność na wyciąganie (z buławy) Rc (iniekcyjne prętowe i cięgnowe)

Definiowanie kotew - wymiarowanie nośności

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.