Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża wg Matlock’a i Rees’a

Metoda ta ma zastosowania dla gruntów niespositych. Moduł reakcji podłoża wynika wówczas z wyrażenia:

gdzie:

nh

-

moduł ściśliwości poziomej [MN/m3]

d

średnica pala [m]

z

głębokość danego przekroju od terenu [m]

Możliwe wartości modułu nh dla gruntów niespoistych

Grunt

- zagęszczenie

nh [MN/m3]

Suchy piasek i żwir

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

1,8 - 2,2

5,5 - 7,0

15,0 - 18,0

Mokry piasek i żwir

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

1,0 - 1,4

3,5 - 4,5

9,0 - 12,0

Literatura:

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Non-Dimensional Solutions for Laterally Loaded Piles with Soil Modulus Assumed Proportional to Depth. University of Texas, Austin, 1956.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Generalized Solutions for Laterally Loaded Piles. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 86, No. 5, 1960, pp. 63 - 91.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Foundation analysis of offshore pile-supported structures. Proceedings of the 5th International Conference, ISSMFE, Paris, Vol. 2, 1961, pp. 91-7.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.