Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Stateczność wewnętrzna ściany z gabionów - stany graniczne

W obliczeniach stosowane są zredukowane parametry materiału gabionu, zależne od współczynników ustawionych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

a) Sprawdzenie stateczności na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

b) Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

normalna siła działająca na górne łączenie dolnego bloku

φd

-

kąt obliczeniowy tarcia wewnętrznego materiału dolnego bloku

B

-

szerokość górnego bloku

cd

-

spójność obliczeniowa materiału dolnego bloku

Q

-

siła tnąca

c) Sprawdzenie nośności ze względu na parcie boczne:

gdzie:

T

-

średnia wartość parcia działającego na lico dolnego bloku

S

-

siła na jeden metr bieżący łączenia

Su

-

nośność łączenia (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

b

-

szerokość = 1 m szerokości konstrukcji

h

-

wysokość podstawy bloku

Dtotal

-

ogólna szerokość siatek pracujących w ściskaniu T

d) Sprawdzenie nośności łączenia pomiędzy blokami:

gdzie:

Nd

-

siła rozciągająca na jeden metr bieżący górnego łączenia dolnego bloku

Nu

-

wytrzymałość siatki (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Materiał")

Qtr

-

siła tnąca przenoszona tarciem i spójnością pomiędzy blokami

γt

-

współczynnik redukcji tarcia pomiędzy blokami (dane wprowadza się w oknie dialogowym "Konstrukcje oporowe")

h

wysokość podstawy bloku

Dtotal

ogólna szerokość siatek pracujacych w ściskaniu T

Dupp

szerokość górnej siatki pomiędzy blokami obciążonymi siłami rozciągającymi