Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych bloków prefabrykowanych stanowiących konstrukcję ściany (najniższy blok posiada etykietę nr 1). Dodawanie bloków odbywa się w oknie dialogowym "Nowy blok".

Program umożliwia dodanie (wstawienie) kolejnego bloku pomiędzy dwa istniejące bloki konstrukcji. Wstawienie nowego bloku odbywa się w oknie dialogowym "Wstaw blok", które jest podobne do okna "Nowy blok".

Wstawione bloki można następnie edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów bądź aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym blokiem.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.