Program:
Język:

EN 50341

Wytrzymałość na unoszenie Rt wynika z sumy następujących czynników: ciężar własny nadkładu gruntu i fundamentu + tarcie na ścianach fundamentu i bloku gruntu nad fundamentem.

Parametry gruntu określane są zgodnie z wyborem rodzaju nadkładu gruntu w ramce "Fundament".Jeśli wybrany rodzaj nadkładu to "definiuj kształt i grunt" lub "z profilu geologicznego" wówczas kąt tarcia wewnętrznego φ i spójność c są przyjmowane z przyporządkowanych gruntów. W przypadku wyboru opcji "definiuj ciężar" ramka "Nośność" w oknie dialogowym "Analiza fundamentu rozciąganego" umożliwia zdefiniowanie kąta tarcia wewnętrznego φ oraz spójności c nadkładu gruntu nad fundamentem.

Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" - EN 50341

Wytrzymałaość na unoszenie (wytrzymałość fundamentu rozciąganego) wynika z:

gdzie:

Rs

-

nośność wzdłuż fundamentu

Rb

-

nośność wzdłuż bloku gruntu

Gf

-

ciężar fundamentu

Gb

-

ciężar nadkładu gruntu

Nośność wzdłuż fundamentu wyznaczana jest na podstawie:

Gdzie:

p

-

obwód fundamentu

c

-

spójność gruntu

Kr

-

współczynnik parcia spoczynkowego gruntu

γ

-

ciężar gruntu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

t

-

wysokość fundamentu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

Nośność wzdłuż bloku gruntu wyznaczana jest na podstawie:

gdzie:

p

-

obwód fundamentu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

t

-

wysokość fundamentu

Ka

-

współczynnik parcia czynnego gruntu

γ

-

ciężar gruntu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

Sprawdzenie fundamentu rozciąganego (sprawdzenie na unoszenie) - EN 50431

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.