Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża według Schmitt’a

Analiza ta modułu reakcji podłoża wykorzystuje związek pomiędzy modułem edometrycznym a sztywnością konstrukcji na zginanie opisany przez Schmitt’a w Revue Francaise de Géotechnique no71 i 74:

gdzie:

EI

-

sztywność na zginanie konstrukcji [MNm2/m]

Eoed

-

moduł edometryczny [MPa]

Metoda ta nie jest dostępna w przypadku analizy konstrukcji ścian wykonanych z grodzic plastikowych (winylowych).

Literatura:

Schmitt. P.(1995). "Estimating the coefficient of subgrade reaction for diaphragm wall and sheet pile wall design", in French. Revue Française de Géotechnique, N. 71, 2° trimestre 1995, 3-10

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.