Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Opcje - wprowadzanie danych

Zakładka "Wprowadzanie danych" umożliwia ustawienie parametrów "Siatki" oraz parametrów funkcji "Cofnij" i "Ponów".

Zakładka ta dostępna jest wyłącznie w programach 2D (MES, Stateczność zbocza, Osiadanie, Belka, itp.).

Siatka

  • ustawia początek siatki oraz krok w kierunkach x i z

Pokaż siatkę

  • pokazuje/ukrywa siatkę na pulpicie

Dowiąż do siatki

  • włącza/wyłącza opcję dowiązywania do siatki za pomocą myszy (podczas przesuwania myszy, kursor przeskakuje ponad zdefiniowaną siatką - punkt poza siatką można określić naciskając klawisz "CTRL")

Podziałka pozioma

  • pokazuje/ukrywa poziomą podziałkę ze skalą odległości na pulpicie

Podziałka pionowa

  • pokazuje/ukrywa pionową podziałkę ze skalą odległości na pulpicie

Funkcje "Cofnij i Ponów"

  • włącza/wyłącza możliwość używania tych funkcji w programie (na pasku narzędzi przyciski te są "zamglone")

W niektórych programach istnieje możliwość wyboru czy wyniki są przechowywane łącznie z danymi opcji "Cofnij", poprzez zaznaczenie "Zachowywać wyniki". Zachowywanie danych z informacjami opcji "Cofnij" może być bardzo czasochłonne. Jeśli wyniki nie zostaną zachowane, po wciśnięciu "Cofnij" konieczne jest ponowne przeprowadzenie obliczeń.

Okno dialogowe "Opcje" - zakładka "Wprowadzanie danych"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.