Program:
Język:

Analiza niecki osiadania na głębokości

Liniowa interpolacja pomiędzy maksymalną wartością osiadania Smax na powierzchni terenu a przemieszczeniem stropu wyrobiska ua jest używana do obliczenia maksymalnego osiadania S na głębokości h poniżej powierzchni terenu w gruncie jednorodnym.

Obliczanie niecki osiadania na głębokości

Szerokość niecki osiadania na nadkładzie l wyznaczana jest z:

gdzie:

L

-

długość niecki osiadania na powierzchni terenu

r

-

promień wyrobiska

Z

-

głębokość środkowego punktu wyrobiska

z

-

analiza głębokości

Wartości l i S są następnie stosowane do wyznaczenia kształtu niecki osiadania w nadkładzie nad wyrobiskiem.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.