Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia fazy

W ramce tej dokonujemy wyboru "Sposobu definiowania terenu fazy" dla bieżącej fazy. Do wyboru są dwie możliwości:

Modelowanie terenu "punktami i krawędziami terenu"

Nowy teren modelowany jest za pomocą punktów terenu i krawędzi i nie jest zależny ani od poprzedniej fazy budowy ani od oryginalnego modelu geologicznego. Tylko wymiary placu budowy pozostają bez zmian. To podejście jest polecane w sytuacji, gdy dostępne są pomiary geodezyjne w danym okresie czasu.

Po wprowadzeniu punktów teren jest generowany automatycznie.

Opcja "Roboty ziemne" jest ważnym wyborem. Teren może być modyfikowany z zastosowaniem następujących trybów:

- nasyp i wykop względem stanu wyjściowego (oryginalnego) - jest właściwy do pomiarów osuwisk, modelowania nasypów czy składowisk odpadów

- tylko nasyp - w tym przypadku, przestrzeń pomiędzy terenem oryginalnym i nowym terenem wypełniana jest gruntem nasypu. Korzystne jest to, że nowy teren może być w bardzo prosty sposób zamodelowany poprzez zdefiniowanie tylko jednego punktu.

- tylko wykop - teren oryginalny zostaje wycięty przez wykop. Korzystne jest to, że nowy teren może być w bardzo prosty sposób zamodelowany poprzez zdefiniowanie tylko jednego punktu.

W ramce tej dokonuje się również wyboru wygładzania terenu w bieżącej fazie budowy. Jeśli dostępne są precyzyjne pomiary całego modelu, wówczas właściwe będzie zastosowanie wygładzania terenu. Natomiast w sytuacji, gdy dysponujemy tylko fragmentem terenu do wykonania wykopu lub stworzenia nasypu, właściwy będzie wybór opcji brak wygładzania.

Modelowanie terenu "za pomocą robót ziemnych" na terenie z poprzedniej fazy budowy.

W tym trybie, modelowanie zmian terenu wykonywane jest za pomocą robót ziemnych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.