Program:
Język:

Nośność podstawy

Wartość nośności pionowej podstawy opisana jest za pomocą wzoru:

gdzie:

Rb

-

nośność podstawy

Ab

-

powierzchnia podstawy

q0

-

odpór gruntu pod podstawą

Określenie odporu gruntu w podstawie ściany q0 powinno być częścią rozpoznania geologicznego.

Zalecane wartości odporu gruntu pod podstawą q0 [MPa] można znaleźć w literaturze tematu dla poszczególnych rodzajów gruntów i rodzajów konstrukcji ściany:

- dla ścian z grodzic stalowych

grunt niespoisty

qc

7,5

15

25

q0

7,5

15

20

- dla ścian z pali wbijanych

q0

grunt niespoisty

grunt spoisty

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

0,035

2,200-5,000

4,000-6,500

4,500-7,500

0,350-0,450

0,55-0,700

0,80-0,950

0,100

4,200-6,000

7,600-10,200

8,7500-11,500

0,600-0,750

0,85-0,110

0,115-0,150

- dla ścian z pali wierconych

q0

grunt niespoisty

grunt spoisty

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,02

0,550-0,800

1,050-1,400

1,750-2,300

0,350-0,450

0,600-0,750

0,950-1,200

0,03

0,700-1,050

1,350-1,800

2,250-2,950

0,450-0,550

0,700-0,900

1,200-1,450

0,10

1,600-2,300

3,000-4,000

4,000-5,300

0,800-1,000

0,1200-0,1500

1,600-2,000

gdzie:

qc

-

opór na stożku, CPT [MPa]

cu

-

spójność całkowita gruntu [kPa]

s

-

osiadanie pala

Deq

-

średnica pala

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.