Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kompatybilność otworów

W celu uzyskania najdokładniejszego, najlepszego modelu należy wykorzystać w nim wszystkie otwory. W tym celu, wszystkie otwory powinny być kompatybilne.

Otwory kompatybilne maja identyczną liczbę oraz kolejność warstw jak otwór bazowy. Wyświetlony jest w kolorze białym w kolumnie "Aktywny". Jeśli otwór ten jest również aktywny, będzie także wykorzystany do generacji modelu.

Otwory niekompatybilne pokazane są na czerwono w kolumnie "Aktywny" i nie mogą one być wykorzystane przy generowaniu modelu geologicznego.

Ramka "Model geologiczny" - kompatybilność otworów

Przykłady otworów kompatybilnych:

Przykłady otworów niekompatybilnych:

Otwory niekompatybilne mogą być zmienione na kompatybilne w oknie dialogowym "Edycja otworu" - np. poprzez wstawienie warstw o zerowej miąższości lub dodanie (usunięcie) warstwy gruntu.

Przykład modyfikacji otworów niekompatybilnych, tak aby były kompatybilne:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.