Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Siła w gwoździu

Wartość czynnego parcia gruntu jest redukowana za pomocą współczynnika Kn. Zalecana (wyznaczona eksperymentalnie) wartość wynosi Kn = 0,85. 

Siły przenoszone przez poszczególne gwoździe są wyznaczane tak, że dana część obliczonego parcia gruntu jest przypisywana do danego pasa (odcinka). Następnie, każdy gwóźdź jest obciążany odpowiednią częścią czynnego parcia gruntu.   

Siły przenoszone przez poszczególne gwoździe

Siła w gwoździu wyznaczana jest z:

gdzie:

b

-

rozstaw gwoździ

α

-

nachylenie gwoździa

Kn

-

współczynnik redukcji

Ta,hor

-

czynnego parcie gruntu działające na pas (odcinek) ściany

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.