Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Zagęszczenie linii

Ramka  "Zagęszczenie linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń linii. Dodawanie zagęszczenia linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia linii".

Zagęszczenie siatki elementów skończonych wokół linii jest istotną możliwością, która pozwala na tworzenie właściwej siatki elementów skończonych. Do zagęszczenia początkowej siatki elementów skończonych można stosować zarówno linie swobodne i linie odnoszące się do poszczególnych elementów kontaktowych, w tym do powierzchni terenu.

Zagęszczenia linii można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

  Ramka “Zagęszczenie linii”

Okno dialogowe “Nowe zagęszczenia linii”

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.