Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Określanie równoważnego średniego oporu gruntu pod stożkiem sondy

Średni równoważny opór gruntu pod stożkiem sondy obliczany jest w następujący sposób:

1)

Obliczamy średni opór stożka qc, mean pod podstawą pala uśredniając wartości qc dla zakresu od 1,5d poniżej podstawy pala do 1,5d powyżej podstawy pala (d - średnica pala).

2)

Odrzucamy wartości qc, które są większe od iloczynu liczby 1,3 i średniej wartości oporu gruntu pod stożkiem sondy qc, mean, i te które są mniejsze od iloczynu liczby 0,7 i średniej wartości oporu gruntu pod stożkiem sondy qc,m jak pokazano na rysunku.

3)

Średni równoważny opór gruntu pod stożkiem sondy qc,eq obliczamy uśredniając pozostałe wartości oporu pod stożkiem sondy (qc) dla tego samego zakresu, które nie zostały odrzucone (tzn. wartości iloczynów liczb od 0,7 do 1,3 i wartości oporu qc, mean).

Określanie średniego równoważnego oporu gruntu pod stożkiem sondy qc, eq

Literatura:

Tom Lunne, Peter K. Robertson, John J.M. Powell: Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, Spon Press, 1997, London

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.