Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości

Analiza wykorzystująca model Soft Soil została oparta na modelu sprężysto - plastycznym opracowanym w uniwersytecie Cambridge. Tutaj, pionowa deformacja gruntu ε zakłada liniową różnicę w logarytmicznej zmianie efektywnego naprężenia w gruncie. Zastosowanie tego modelu wymaga wprowadzenia zmodyfikowanego wskaźnika ściśliwości λ zazwyczaj uzyskiwanego z testów trójosiowych.

Jeżeli zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ jest niedostępny z pomiarów laboratoryjnych, wówczas można go aproksymować na podstawie wskaźnika ściściśliwości CC:

gdzie:

CC

-

wskaźnik ściśliwości

e

-

średni wskaźnik porowatości (jeżeli wartość ta jest niedostępna, można wówczas zastąpić ją początkowym wskaźnikiem porowatości eo)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.