Program:
Język:

Obciążenie

Analiza stateczności zbocza uwzględnia nawet obciążenie spowodowane sąsiadującymi konstrukcjami. Obciążenie można wprowadzić jako siłę skupioną lub jako obciążenie rozłożone na powierzchni lub wewnątrz gruntu.

Ponieważ zazwyczaj zakłada się, że obciążenie powodowane jest ciężarem obiektów znajdujących się na zboczu, dlatego pionowa składowa obciążenia posiadająca kierunek ciężaru (składowa materiałowa) dodawana jest do ciężaru bloków (segmentów). Oznacza to, że jeżeli wpływ obciążeń sejsmicznych jest uwzględniany, składowa ta jest również mnożona przez współczynnik przyspieszenia poziomego lub pionowego obciążenia sejsmicznego. Składowa materiałowa obciążenia wpływa także na lokalizację środka ciężkości bloku. Składowe, które nie działają w kierunku ciężaru, przyjmuje się w równaniach równowagi zapisanych dla danego bloku (segmentu) jako nieważkie, a zatem nie przyczyniają się do wpływu bezwładności obciążeń sejsmicznych oraz nie zmieniają położenia środka ciężkości bloku. 

Obciążenie jest zawsze rozważane w analizie w odniesieniu do jednego metra bieżącego. Jeżeli obciążenie zasadniczo działające na pole b*l zostało wprowadzone jako siła skupiona, wówczas obciążenie jest przekształcane przed przeprowadzeniem analizy do obciążenia powierzchniowego do głębokości powierzchni poślizgu wzdłuż zbocza 2:1 według rysunku.

Schemat rozkładu obciążenia skupionego na powierzchni poślizgu

Analiza jest dalej kontynuowana z wypadkową obciążenia powierzchniowego p posiadającego wartość:

Istnieje również możliwość uwzględnienia specjalnego rodzaju obciążenia - woda nad terenem.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.