Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Materiały, współczynniki, oznaczenia

Stosuje się następujące oznaczenie parametrów materiału:

fck

-

wartość charakterystyczna wytrzymałości cylindrycznej betonu na ściskanie

fcd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie

fcm

-

średnia wartość wytrzymałości betonu na ściskanie

fctm

-

średnia wartość wytrzymałości betonu na rozciąganie

fctk0,05

-

niższa wartość charakterystycznej wytrzymałości betonu na rozciąganie

fctd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie

fyk

-

wytrzymałość charakterystyczna stali

fyd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali na rozciąganie

Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie jest podstawowym parametrem wejściowym wynikającym z klasy betonu - służy do wyprowadzenia pozostałych współczynników niezawodności (Tab. 3.1).

pro:

pro :

Standardowe wartości współczynników αcc, γc, αct, γs  są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego załącznika krajowego.

Najbardziej powszechne oznaczenie dla parametrów geometrycznych:

b

-

szerokość przekroju poprzecznego

h

-

wysokość przekroju poprzecznego

d

-

wysokość efektywna przekroju poprzecznego

z

-

ramię dźwigni (ramię sił wewnętrznyc