Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza - stany graniczne

Program wyznacza siłę normalną i tnącą w poziomie podstawy fundamentu, a następnie przeprowadza sprawdzenie konstrukcji na obrót i poślizg. W przypadku ścian z płaską podstawą fundamentu i zdefiniowaną odsadzką istnieje możliwość uwzględnienia odsadzki w postaci parcia oddziałującego na ścianę przednią lub w postaci ściany z pochyloną podstawą fundamentu.

Sprawdzenie na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

γo

-

współczynnik redukcji do obrotu

Mres

-

moment utrzymujący

Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na podstawę fundamentu

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia konstrukcja-grunt

cd

-

obliczeniowa spójnosć konstrukcja-grunt

d

-

szerokość podstawy fundamentu

e

-

mimośród

γs

-

współczynnik redukcji wytrzymałości na przesuw

H

siła tnąca działająca na podstawę fundamentu

Fres

-

siła utrzymująca (pochodząca od zbrojenia i przedłużenia siatki)

gdzie mimośród e:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

N

-

siła normalna działająca na podstawę fundamentu

d

-

szerokość podstawy fundamentu

Poziome składowe sił są uwzględniane w sile tnącej i momencie obracającym, natomiast składowe pionowe sił są uwzględniane w sile normalnej i momencie utrzymującym. Siły i momenty utrzymujące zawierają także poziome składowe sił pochodzące ze zbrojenia oraz przedłużonych siatek. 

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.