Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda NAVFAC DM7 (SPT)

Osiadanie fundamentów bezpośrednich z wykorzystaniem sondowań SPT według NAVFAC DM7 wyznacza się na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

s

-

osiadanie fundamentu bezpośredniego

C

-

współczynnik szerokości fundamentu

σ

-

naprężenie w podstawie fundamentu

Kv

-

moduł reakcji podłoża

b

-

szerokość fundamentu

Cw

-

współczynnik wpływu ZWG

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf, ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

Współczynnik szerokości fundamentu C wyznaczany jest w sposób następujący:

b < 20 ft -> C = 4

b > 40 ft -> C = 2

Wartości pośrednie C są interpolowane.

Współczynnik wpływu ZWG Cw wyznaczany jest w sposób następujący:

Jeśli ZWG położone jest pomiędzy powierzchnią terenu, a głębokością 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia:

Jeśli ZWG położone jest na głębokości większej niż 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia:

gdzie:

hGWT

-

zagłębienie poziomu wody gruntowej poniżej powierzchni terenu

d

-

głębokość posadowienia fundamentu

Moduł reakcji podłoża Kv zależy od stopnia zagęszczenia ID:

Wyznaczanie modułu Kv (Navfac, 1982)

Stopień zagęszczenia ID określany jest w sposób następujący:

σzp 1,5 [ksf]:

σzp > 1,5 [ksf]:

gdzie:

N

-

nieskorygowana liczba uderzeń na głębokości b/2 poniżej poziomu posadowienia

σzp

-

naprężenie geostatyczne na głębokości b/2 poniżej poziomu posadowienia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [ksf] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

Literatura:

Navfac, 1982

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.