Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie"  zawiera tabelę z listą wprowadzonych linii (grup) zbrojenia i ich geometrii.

Ramka "Zbrojenie"

Dodawanie (edycja) grup zbrojeń wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie (edycja)”. Zdefiniowane zbrojenia można również edytować na ekranie komputera, odpowiednio za pomocą aktywnego wymiarowania, lub aktywnych obiektów

Każda zdefiniowana grupa zbrojeń wymaga podania w oknie dialogowym liczby, typu i wysokości pierwszego zbrojenia oraz rozstawu zbrojeń i ich geometrii. 

Program pozwala na na wstawianie (wstaw) innych grup zbrojenia pomiędzy wcześniej zdefiniowanymi grupami. Wstawianie nowej grupy wykonywane jest w oknie dialogowym " Wstaw zbrojenie", które jest identyczne do okna dialogowego "Nowe zbrojenie". Nowo wprowadzone (wstawione) zbrojenie umieszczane jest poniżej aktualnie wybranego bloku w konstrukcji. Przycisk "Usuń" usuwa grupę zbrojeń.

Okno dialogowe "Edycja zbrojenia"