Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Mohr-Coulomb (MC)

Model ten wymaga zdefiniowania następujących parametrów: moduł odkształcenia Ewspółczynnik Poissonakąt tarcia wewnętrznego i spójność. Dwa ostatnie parametry służą do określenia warunku plastyczności. Do zapisu równań konstytutywnych wykorzystuje się efektywne parametry kąta tarcia wewnętrznego φef i spójności cef. Należy również zdefiniować kąt dylatancji.

Powierzchnia plastyczności Mohra-Coulomba może być również definiowana za pomocą trzech funkcji granicznych, które nakreślają w przestrzeni naprężeń głównych nieregularny ostrosłup o podstawie równobocznego lecz różnokątnego sześcioboku. Projekcje tej powierzchni plastyczności na płaszczyznę dewiatorową i południkową (meridian) przedstawiono na Rysunku. Na Rysunku widać wyraźnie (część a), że funkcja plastyczności MC posiada wierzchołki, co może powodować pewne komplikacje w zastosowaniu tego modelu w metodzie elementów skończonych. Z drugiej strony, zaletą jest to, iż na tym modelu opiera się tradycyjna mechanika gruntów i częściowo mechanika skał.

Projekcja powierzchni plastyczności na: (a) płaszczyznę dewiatorową, (b) płaszczyznę południkową

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.