Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda Littlejohna

W metodzie Littlejohnna nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

pi

-

wartość ciśnienia iniekcji

Wyniki badań doświadczalnych mikropali wskazują, że ich nośność zależy również od metody iniekcji oraz od ciśnienia iniekcji (metoda iniekcji ma często wpływ na nośność mikropali). Nośność wzrasta znacznie w przypadku zastosowania iniekcji wielokrotnej. Wartość ciśnienia iniekcji mieści się w zakresie od 0,1 do 3 MPa, w pewnych przypadkach może osiągać do 5-7 MPa. Według metody Littlejohna, nośność jest wprost proporcjonalna do ciśnienia iniekcji.

Literatura:

LITTLEJOHN, G. S. y BRUCE, D. A. (1975).: "Rock Anchors -State of the Art. Part 1. Design". En Ground Engineering, Vol. 8, N° 4.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.