Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Elementy kontaktowe

Ramka "Elementy kontaktowe" zawiera tabelę z listą elementów kontaktowych. Dodawanie (edycja) elementów kontaktowych wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe elementy kontaktowe".

Elementy kontaktowe znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy niezbędne jest prawidłowe przedstawienie wzajemnych oddziaływań między konstrukcją i gruntem. Mogą być ponadto stosowane do modelowania złączy konstrukcyjnych lub granic pomiędzy dwoma różnymi materiałami (granica grunt - skała). Elementy kontaktowe są przyporządkowane do wcześniej zdefiniowanych linii - linii swobodnych lub linii siatki (np. warstw). Element kontaktowy definiuje się wybierając odpowiedni typ elementu.

Lokalizację elementu kontaktowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Zdefiniowane elementy kontaktowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Ramka “Elementy kontaktowe”

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.