Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Punkty końcowe kotew

Wprowadzenie kotew wstępnie sprężonych do gruntu może być przyczyną powstania odkształceń plastycznych gruntu w sąsiedztwie głowicy i buławy kotwy - w tym przypadku obliczenia często nie konwergują.

Zalecamy wtedy wprowadzenie następujących modyfikacji warunków zdefiniowanych na początku:

  • umieszczenie elementu belkowego pod głowicą kotwy (efektem jest lepsze przenoszenie obciążenia do gruntu)
  • umieszczenie buławy kotwy w gruncie o odpowiedniej sztywności (należy zastosować sprężysty lub sprężysty modyfikowany model materiałowy dla warstwy gruntu a sąsiedztwie kotwy).

Obszary plastyczne w sąsiedztwie głowicy lub buławy kotwy