Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Analiza osiadania gruntów spoistych

W przypadku gruntów spoistych, wykładnik naprężenia jest równy zero. Dla normalnie skonsolidowanych gruntów uzyskujemy z definicji styczny moduł deformacji (prze modyfikację i całkowanie) Et równanie osiadania gruntu warstwowego utworzonego z gruntów spoistych w postaci:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.