Program:
Język:

Współczynnik osiadania Is

Wartość współczynnika osiadania jest uzależniona od głębokości pala poniżej spągu warstwy nośnej D i od średnicy pala d. Współczynnik osiadania Is opisuje następujący wzór:

gdzie:

I0

-

współczynnik wpływu osiadania podłoża

Rk

-

współczynnik korekcyjny ściśliwości pala

Rh

-

współczynnik korekcyjny skończonej głębokości warstwy na podłożu sztywnym

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.