Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

NF P94-261 (PMT)

Wartość osiadania fundamentu bezpośredniego na podstawie sondowania presjometrycznego PMT według metody w NF P94-261 wyznaczana jest za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

s

-

osiadanie calkowite

Ec, Ed

-

ekwiwalentny moduł presjometryczny

α

-

współczynnik reologiczny

q

-

naprężenie w podstawie fundamentu

λc, λd

-

wspolczynniki kształtu

B

-

szerokość fundamentu

B0

-

szerokość referencyjna (0,6 m)

Szacunkowe wartości wspólczynnika reologicznego α dla gruntów wynoszą:

Pył

Piasek

Żwir

Prekonsolidowany

1

2/3

1/2

1/3

Normalnie skonsolidowany

2/3

1/2

1/3

1/4

Nie skonsolidowany

1/2

1/2

1/3

1/4

Szacunkowe wartości wspólczynnika reologicznego α dla skał wynoszą:

Skała

Rodzaj

α

Prawie nienaruszona

2/3

Normalnie spękana

1/2

Bardzo spękana

1/3

Bardzo zmodyfikowana

2/3

Współczynniki kształtu λc, λd są interpolowane na podstawie następującej tabeli:

L/B

koło

kwadrat

2

3

5

20

λd

1

1,12

1,53

1,78

2,14

2,65

λc

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Ekwiwalentne moduły presjometryczne Ec i Ed wyznaczane są na podstawie modułów presjometrycznych pomierzonych w warstwach grubości B/2 poniżej poziomu fundamentu.

Moduł Ec wyznaczany jest jako średnia wartość modułu presjometrycznego w pierwszej warstwie miąższości B/2 poniżej poziomu fundamentu.

Określenie modułu Ed zależy od calkowitej głębokości badania PMT (dPMT).

Literatura:

CSN EN 1997-2 Annex E

NF P94-261

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.