Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ostrzeżenia generatora siatki

W oknie dialogowym “Analiza błędów - lista problemów w konstrukcji” użytkownik jest informowany o wszystkich możliwych miejscach zdefiniowanej konstrukcji, które mogą powodować problemy podczas automatycznej generacji siatki. Ustawienie kursora na poszczególnych ostrzeżeniach powoduje podświetlenie odpowiedniego obszaru krytycznego konstrukcji na czerwono. Sprawdzane są następujące zagadnienia:

  • czy odległość między punktami jest większa niż jedna dziesiąta wymaganej długości krawędzi elementu
  • czy odległość między punktem a linią jest większa niż jedna dziesiąta długości krawędzi elementu
  • czy pole powierzchni obszaru jest większe niż dwukrotność długości krawędzi elementu
  • czy punkty i/lub linie znajdują się wewnątrz konstrukcji (w gruncie).

Ostrzeżenia wskazują miejsca, w których generator siatki napotyka problemy. Mogą wystąpić takie przypadki:

  • siatka nie została wygenerowana => w tym przypadku należy na nowo zdefiniować dane geometryczne
  • siatka została wygenerowana => w tym przypadku użytkownik podejmuje decyzję, czy siatka jest odpowiednia - w każdym wypadku można zignorować ostrzeżenie i przeprowadzić analizę

Ostrzeżenie po wykryciu odcinków krytycznych w siatce ES

Odcinek krytyczny po powiększeniu - dwa punkty leżą zbyt blisko siebie