Program:
Język:

Homogenizacja podłoża uwarstwionego

Jeżeli grunt pod dnem fundamentu nie jest jednorodny (lub obecna jest woda), wówczas wprowadzony profil przekształcany jest do gruntu jednorodnego na podstawie powierzchni poślizgu Prandtl’a (patrz Rys.), która reprezentuje typ i położenia uszkodzenia fundamentu.

Powierzchnia poślizgu Prandtl’a

Wyznaczanie wartości równoważnych φ (kąt tarcia wewnętrznego), c (spójność gruntu) γ (ciężar jednostkowy gruntu pod dnem fundamentu) zostało przedstawione na następujących wzorach. Ciężar jednostkowy gruntu nad fundamentem wyprowadzany jest w ten sam sposób. 

Procedura obliczania wartości dodatkowych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.