Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Otwór

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę otworu i pionowe odsunięcie początku otworu. Wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych.

Wysokość pierwszego punktu (wspólrzędna z) może być zdefiniowana ręcznie przez użytkownika lub wyznaczona automatycznie przez program w przypadku, gdy badanie wykonane było z poziomu terenu.

Dodatkowo, w zakładkach można definiować:

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe (otwór)"

Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa warstwa". W oknie tym definiuje się miąższość warstwy (lub zagłębienie), a także przyporządkowuje grunt do tej warstwy (kolor i szrafurę). Istnieje także możliwość przyporządkowania innego gruntu z listy gruntów zdefiniowanych wcześniej.

Okno dialogowe "Nowy grunt"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.