Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Fellenius / Petterson

Ta najprostsza metoda paskowa przyjmuje tylko ogólne równanie równowagi momentów, w odniesieniu do środka powierzchni poślizgu. Siły tnące i normalne pomiędzy blokami Xi i Ei nie są uwzględniane. Współczynnik bezpieczeństwa SF wynika bezpośrednio z podanego niżej wzoru: 

gdzie:

ui

-

Ciśnienie porowe w bloku

ci,φi

-

Efektywne wartości parametrów gruntu

Wi

-

ciężar bloku

Ni

-

Siła normalna na segmencie powierzchni poślizgu

αi

-

Nachylenie segmentu powierzchni poślizgu

li

-

Długość segmentu powierzchni poślizgu

Literatura:

Petterson KE (1955) The early history of circular sliding surfaces. Geotechnique 5:275-296.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.