Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Przekrój definiowany przez użytkownika - A, I, E, G

W przypadku przekrojów własnych, definiowanych przez użytkownika konieczne jest zdefiniowanie parametrów przekroju poprzecznego (A,I) oraz parametrów materiałowych (E,G).

Definiowanie parametrów przekroju (A, I) i materiału (E, G)

Do wymiarowania przekroju stalowego (pole wyboru "Wymiaruj przekrój stalowy") należy ponadto zdefiniować wartość modułu przekrojowego (W). Parametry materiałowe (E, G) są wówczas przyjmowane na podstawie danych z ramki "Materiał".

Przekrój może być sprawdzony wyłącznie na zginanie ze ściskaniem.

Definiowanie parametrów przekroju i materiału

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.