Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynnik redukcji nośności podstawy pala ALFA p

Współczynnik redukcji nośności podstawy pala αp jest zależny od rodzaju pala. Wartości współczynnika można określić z wykorzystaniem dostępnych w programie metod obliczeniowych, mogą być również definiowane samodzielnie przez użytkownika. W programie wbudowane są następujące wartości αp określane na podstawie metod NEN 6743 oraz EC 1997-2:

Pale

αp [-]

wbijane prefabrykowane lub stalowe

1,0

wbijane Franki

1,0

wbijane drewniane

1,0

wibrowane

1,0

wkręcane, betonowane in situ

0,9

wkręcane prefabrykowane

0,8

wkręcane, betonowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,9

wkręcane, prefabrykowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,8

rurowe (stal)

1,0

pal formowany ślimakowym świdrem ciągłym (pal CFA)

0,8

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

0,5

pale wiercone z rurą osłonową

0,5

W przypadku metody LCPC i metody Schmertmanna, wartości tego współczynnika są wyznaczane na podstawie wartości oporu gruntu pod stożkiem sondy qc (orientacyjne wartości podano w poniższej tabeli

Orientacyjne wartości współczynnika podstawy αp określane na podstawie oporu gruntu pod stożkiem qc

LCPC (Bustamante) Rodzaj gruntu

Opór pod stożkiem 

qc [MPa]

αp

dla pali wierconych

αp

dla pali wbijanych

< 1

0,04

0,50

1 < qc < 5

0,35

0,45

5 < qc

0,45

0,55

Piasek

qc < 12

0,40

0,50

13 < qc

0,30

0,40

Według normy NBN EN 1997-1 ANB w programie dostępne są następujące, wbudowane wartości współczynnika αp

Pale

αp, tert. clay [-]

αp [-]

pale wbijane prefabrykowane lub stalowe

1,0

1,0

pale Franki

1,0

1,0

pale wbijane drewnianepale wbijane drewniane

1,0

1,0

pale wibrowane

1,0

1,0

pale wkręcane wykonywane na miejscu

0,8

0,5

pale prefabrykowane wkręcane

0,8

0,5

pale wkręcane wykonywane na miejscu z dodatkową iniekcją

0,8

0,5

pale wkręcane prefabrykowane z dodatkową iniekcją

0,8

0,5

pale rurowe stalowe

1,0

1,0

pale CFA

0,8

0,5

pale wiercone lub pale w zawiesinie bentonitowej

0,8

0,5

pale wiercone z rurą osłonową

0,8

0,5

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.