Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" zwiera tabelę z lista punktów konstrukcji. Dodawanie (edycja) punktów odbywa się w oknie dialogowym "Nowy punkt".

Istnieje możliwość dalszej edycji istniejących punktów geometrii na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie wybranego punktu otwiera okna dialogowe do edycji tego punktu.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"