Program:
Język:

Import danych tabelarycznych

Narzędzie to zostało stworzone w celu umożliwienia importu danych tabelarycznych (tzn. danych usystematyzowanych kolumnowo) do tabel w programach, np. obciążenia, współrzędne itp. Pozwala na wczytanie następujących formatów:

  • plik tekstowy podzielony separatorami, np. przecinkami, średnikami, tabulatorami - rozszerzenie plików - CSV
  • podstawowy plik tekstowy o stałej szerokości kolumn, dane usystematyzowane są kolumnowo z zastosowaniem tabulatorów lub spacji - najczęstsze rozszerzenie plików - TXT
  • Tabele Microsoft Office Excel (Office Open XML) - rozszerzenie plików - XLSX
  • Tabele systemu OpenOffice (OpenDocument) - rozszerzenie plików - ODS

Import organizowany jest stopniowo, w trzech krokach i różni się nieznacznie w zależności od wczytywanego formatu. W górnej części okna wyświetlona jest krótka pomoc dotycząca procesu importu. Program podejmuje próbę analizy zawartości pliku i sugeruje najodpowiedniejsze parametry transferu danych. Jeśli użytkownik dokona zmian wybranych parametrów, program zapamiętuje te zmiany i stosuje je odpowiednio przy kolejnych operacjach dla innych plików.

1. krok: wybór pliku, określenie jego typu i zawartości

W tym kroku widoczne są (1) Plik wejściowy oraz (2) Podgląd pliku wejściowego.

1. krok

2. krok: podział pliku wejściowego na kolumny

W tym kroku widoczne są (2) Podgląd pliku wejściowego, (3) Parametry podziału pliku wejściowego na kolumny oraz (4) Plik wejściowy podzielony na kolumny.

2. krok

3. krok: Przyporządkowanie kolumn do danych

W tym kroku widoczne są (4) Plik wejściowy podzielony na kolumny, (5) Przyporządkowanie kolumn do importowanych danych oraz (6) Podgląd wyniku importu.

3. krok

Następnie, po wciśnięciu przycisku "OK" dane są przesyłane do programu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.