Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Załącznik krajowy (ZK)

Załącznik Krajowy (ZK) określa w szczegółowy sposób stosowanie Eurokodu na poziomie krajowym (w danym państwie UE) i jest zwykle publikowany razem z wersją Eurokodu (ENV) dla danego kraju. 

Załącznik Krajowy określa więc wybór współczynników częściowych na poziomie kraju oraz stosowanie podejść obliczeniowych dla konkretnych zadań geotechnicznych. Ze względu na fakt, iż treść Załączników Krajowych pozostaje nieustalona dla niektórych państw, obecnie nie wszystkie Załączniki Krajowe są uwzględnione w poszczególnych programach.

Poszczególne załączniki krajowe można wybierać z ustawień predefiniowanych dostępnych w administratorze ustawień i na liście ustawień.

Nowe ustawienia można dodawać bazując na istniejących ustawieniach predefiniowanych, w ten sposób tworząc własne Załączniki krajowe.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.