Program:
Język:

Program Stateczność zbocza skalnego

Program ten ma zastosowanie do analizy stateczności zboczy skalnych oraz ścian dla określonych sposobów zniszczenia, tj. płaskiej lub łamanej powierzchni poślizgu czy klina skalnego.

Pomoc w programie "Stateczność zbocza skalnego" obejmuje następujące tematy:

Płaska i łamana powierzchnia poślizgu:

Teren

Skała

Powierzchnia poślizgu (płaska)

Powierzchnia poślizgu (łamana)

Woda (Płaska powierzchnia poślizgu)

Woda (Łamana powierzchnia poślizgu)

Obciążenie

Zdefiniowane siły

Kotwy

Obciążenia sejsmicznie

Ustawienia fazy

Obliczenia (Płaska powierzchnia poślizgu)

Obliczenia (Łamana powierzchnia poślizgu)

Klin Skalny:

Geometria

Powierzchnia poślizgu

Parametry

Woda

Obciążenie

Kotwy

Obciążenie sejsmiczne

Ustawienia fazy

Obliczenia

  • Teoria obliczeniowa w programie "Stateczność zbocza skalnego":

Stateczność zbocza sklanego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.