Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Bierne parcie gruntu - teoria Caquot - Kérisela

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu dla δ = -φ, patrz tabela

ψ

-

współczynnik redukcji ψ dla |δ| < φ, patrz tabela

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Pionowe σpx i poziome σpz składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane z:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.