Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rozklad parć powyżej powierzchni poślizgu

Rozkład obciążenia, zastosowany do pala stabilizującego powyżej powierzchni poślizgu określany jest na podstawie wartości sił P i T. Rozważane są rozkłady stały, trójkątny lub trapezowy (dla programu "Pal Stabilizujący" rozkład sił czynnych i biernych jest wprowadzany w ramce"Definiowanie parcia"). Dla siły biernej (utrzymującej) P istnieje także możliwość uwzględnienia rozkładu parabolicznego, który jest aproksymowany dla uproszczenia przez połączenie części trójkątnej i trapezowej.

Typy rozkładów obciążeń powyżej powierzchni poślizgu zastosowane do pala stabilizującego

Zalecenia dla rozkładu sił czynnych

  • Rozkład trójkątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane ze żwiru lub piasku
  • Rozkład prostokątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z gruntów drobnoziarnistych (Ił, pył)
  • Rozkład trapezowy - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z różnych rodzajów gruntu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.