Program:
Język:

Edycja warstw gruntu

Poprzedni przykład Następny przykład

W tym przykładzie zmodyfikujemy zieloną warstwę tak, aby została rozciągnięta do krawędzi modelu.

Przyporządkowanie - rozciągnięcie warstwy zielonej

W celu wykonania zadania wykorzystamy okno dialogowe "Edycja otworu". W oknie tym wykonamy jednakową zmianę obydwu nowych otworów BH 1(2) i BH 1(3), tj. zwiększenie miąższości warstwy zielonej z [1 m] do [3 m] oraz redukcję miąższości warstwy niebieskiej z [2 m] do [1 m].

Okno dialogowe "Edycja otworu"

Model został zmodyfikowany.

Model zmodyfikowany

Poprzedni przykład Następny przykład

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.