Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Edycja warstw gruntu

Poprzedni przykładNastępny przykład

W tym przykładzie zmodyfikujemy zieloną warstwę tak, aby została rozciągnięta do krawędzi modelu.

Przyporządkowanie - rozciągnięcie warstwy zielonej

W celu wykonania zadania wykorzystamy okno dialogowe "Edycja otworu". W oknie tym wykonamy jednakową zmianę obydwu nowych otworów BH 1(2) i BH 1(3), tj. zwiększenie miąższości warstwy zielonej z [1 m] do [3 m] oraz redukcję miąższości warstwy niebieskiej z [2 m] do [1 m].

Okno dialogowe "Edycja otworu"

Model został zmodyfikowany.

Model zmodyfikowany

Poprzedni przykładNastępny przykład

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.