Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dodaj

Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe, umożliwiające wprowadzanie wybranych danych (np. parametrów gruntów, obciążeń, sił itp.). Po potwierdzeniu, dane zostają zapisane i pozycja zostaje zapisana w tabeli.

Wizualizacja przycisków

W przypadku, gdy ramka wykorzystywana jest po raz pierwszy (tabela z listą pozycji jest pusta) lub tabela zawiera pewne pozycje, ale żadna z nich nie jest zaznaczona, wówczas program otwiera puste okno dialogowe i wszystkie dane należy zdefiniować. Jeśli, któraś z pozycji w tabeli jest zaznaczona i zostanie otwarte okno dialogowe, wtedy w tym oknie pojawiają się dane dotyczące wybranej pozycji. Mogą one być następnie modyfikowane i zapisane jako nowa pozycja listy w tabeli.

Na rysunku poniżej przedstawiono prosty przykład. Ramka wykorzystana była po raz pierwszy, wszystkie pola w oknie dialogowym są puste (rysunek z lewej). Następnie parametry zostają zdefiniowane i dodane do tabeli. Tabela zawiera wybraną pozycję "Grunt 1". Przycisk "Dodaj w oknie" zastosowany jest ponownie, dlatego okno dialogowe zawiera predefiniowane parametry "Gruntu 1". Po wymaganej korekcie parametrów istnieje możliwość zapisania nowych danych w postaci nowej pozycji na liście w tabeli.

Tryby definiowania - wykorzystanie istniejących danych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.