Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Stateczność

Ramka "Stateczność" służy do przesyłania danych do innych programów - "Stateczność zbocza" (sprawdzenie stateczności globalnej) oraz "Ściana analiza" (modelowanie rzeczywistej pracy konstrukcji, wyznaczanie przemieszczeń, analiza systemu kotwienia i wymiarowanie kotew).

W ramce tej definiuje się Zagłębienie konstrukcji pod dnem wykopu, jednakowe dla wszystkich faz budowy. W przypadku ścian kotwionych należy również zdefiniować odpowiednią "Siłę w kotwie".

Program wyświetla wymagane zagłębienie konstrukcji w gruncie - jest to zagłębienie wyznaczone na podstawie wszystkich obliczeń, z wszystkich faz budowy. Jeśli wartość zdefiniowana zagłębienia jest większa od zagłębienia wymaganego, informacja wyświetlana jest na zielono, w przeciwnym przypadku - na czerwono.

Naciśnięcie przycisku "Stateczność zewnętrznauruchamia program "Stateczność zbocza" i przesyła do niego wszystkie niezbędne dane. Program ten umożliwia sprawdzenie ogólnej stateczności analizowanej konstrukcji. Przycisk ten jest dostępny, jeżeli program "Stateczność zbocza" jest zainstalowany.

Po zakończeniu obliczeń stateczności należy kliknąć przycisk "Zakończ i prześlij dane" aby opuścić program i przekazać wyniki obliczeń do raportu z obliczeń stworzonego w programie "Ściana projekt".

Przycisk "Dane do Ściana analiza" kopiuje wszystkie dane do schowka. Dane te można następnie wstawić jako nowy projekt w programie "Ściana analiza".

Ramka "Stateczność"

Program "Stateczność zbocza"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.