Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Skrzydła

Ramka "Skrzydła" umożliwia zdefiniowanie geometrii skrzydeł mostu. Skrzydła mogą być symetryczne lub niesymetryczne. Skrzydła niesymetryczne wymagają oddzielnego zdefiniowania wymiarów lewego i prawego skrzydła. Aktualnie definiowane skrzydło jest zawsze wyświetlane na ekranie - jedynie lewe skrzydło jest następnie przedstawiane w pozostałych ramkach.

Ramkę "Geometria - rzut" można również wykorzystać do wprowadzenia lub edycji grubości oraz długości skrzydeł.

Przekrój roboczy skrzydło - przyczółek można również sprawdzić w ramce "Wymiarowanie". Obciążenie momentem jest wówczas uwzględniane. Całe skrzydło jest obciążane parciem czynnym powstałym za ścianą. W oknie dialogowym "Wymiarowanie" można również zdefiniować wartości obciążenia powierzchni w celu wyznaczenia parcia skrzydła. W takim przypadku obciążenie zdefiniowane w ramce "Obciążenie" nie jest uwzględniane, a teren za skrzydłem jest uważany za płaski. Powstały moment przykładany do przekroju jest uzyskiwany poprzez pomnożenie wypadkowej wartości parcia gruntu działającego na powierzchnię ściany oraz przez różnicę środków masy parcia i przekroju. 

Długość przekroju zastosowanego do wymiarowania uważana jest domyślnie jako wysokość skrzydła - istnieje również możliwość określenia innej długości przekroju skrzydło - przyczółek po wybraniu opcji "Redukuj do wymiarowania".

W przypadku stosowania wydłużonych ścian skrzydła, istnieje możliwość zdefiniowania wymiarów fundamentu pod ścianą. Taka odsadzka fundamentu jest odzwierciedlana w analizie poprzez obliczenie fikcyjnej szerokości fundamentu jako:

gdzie:

Atot

-

całkowite pole fundamentu łącznie ze wszystkimi odsadzkami

S

-

długość fundamentu przyczółku

dfict

-

fikcyjna szerokość fundamentu do analizy

Fundament jest następnie uważany za prostokątny, co jest uproszczonym, ale raczej konserwatywnym założeniem.

Ramka "Skrzydła"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.