Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dodawanie i edycja typu zbrojenia

Okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia (Edytuj, Wstaw)" zawiera następujące pozycje:

Linia produktów i Typ zbrojenia

  • lista rozwijalna zawiera znajdujące się w bazie poszczególne Linie produktów wraz z poszczególnymi typami zbrojenia lub umożliwia wprowadzenie typu zbrojenia "użytkownika"

Krótkoterminowa wytrzym. charakt.

  • wartość wytrzymałości można zmieniać tylko dla zbrojenia zapisanego przy pomocy "Katalogu użytkownika"

Obliczenie wytrzymałości dłlugotrwałej

  • Lista rozwijalna pozwala na wybór sposobu analizy wytrzymałości długotrwałej: "definiuj współczynniki redukcji" (bezpośrednie definiowanie współczynników), "wyznacz współczynniki redukcji" (współczynniki wyznaczane są na podstawie definiowanych: "żywotności" zbrojenia, rozmiaru ziaren i Ph gruntu), "definiuj wytrzymałość" (definiuje się już zredukowaną wytrzymałość długoterminową)

Współczynniky redukcyjne

  • wartości współczynników redukujących krótkoterminową wytrzymałość na rozciąganie. Można je definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranych z listy opcji (żywotność, chemizm, rozmiar ziaren)

Całkowity wsp. niepewności modelu

  • definiowana jest wartość współczynnika redukcji wytrzymałości krótkoterminowej

Długoterminowa wytrzymałość obliczeniowa

Nośność na poślizg

  • "Współczynnik bezpośredniego poślizgu po zbrojeniu". Współczynnik ten można definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranego rodzaju gruntu

Nośność na wyciąganie

  • "Współczynnik interakcji gruntu i zbrojenia". Współczynnik ten można definiować bezpośrednio lub wyliczać na podstawie wybranego rodzaju gruntu

Connection strength

  • can be input directly or calculated based on magnitude of normal force between blocks: Rcon=Rcon,min+N.tanα ≤ Rcon,max

Przycisk "Katalog użytkownika" w dolnej części okna otwiera okno dialogowe "Katalog użytkownika".

Okno dialogowe "Nowy typ zbrojenia"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.