Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kombinacje obciążeń

Oddziaływania obciążeń działających jednocześnie wprowadzane są do obliczeń za pomocą kombinacji obciążeń zdefiniowanych w normie EN 1900 Podstawy projektowania konstrukcji. Większość obciążeń traktowana jest jako obciążenia stałe. Obciążenia dodatkowe i siły przyłożone można wprowadzić w postaci obciążeń zmiennych. Program automatycznie ustala wartości poszczególnych współczynników częściowych, w zależności od tego, czy dane obciążenie oddziałuje w sposób korzystny, czy niekorzystny.

Domyślnie, obciążenia zmienne uważane są za obciążenia główne. Niemniej jednak, okna Analiza i Wymiarowanie umożliwiają określenie obciążeń zmiennych jako obciążenia drugorzędne - takie obciążenie jest następnie mnożone przez odpowiedni współczynnik redukujący jego wartość. Jeżeli wszystkie obciążenia zostaną w kombinacji podstawowej potraktowane jako drugorzędne, to program wyświetli ostrzeżenie i analiza nie zostanie przeprowadzona. 

Istnieje możliwość zdefiniowania czterech typów kombinacji w ramce "Ustawienia fazy".

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

γG, j

-

współczynnik częściowy j-tego obciążenia stałego

Qk,i

-

wartość charakterystyczna i-tego obciążenia drugorzędnego

Qk,1

-

wartość charakterystyczna głównego obciążenia zmiennego

γQ, i

-

współczynnik częściowy i-tego obciążenia zmiennego

ψ0

-

współczynnik wartości kombinacyjnej obciążenia zmiennego

Przypadkowa sytuacja obliczeniowa:

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

Qk,1

-

wartość charakterystyczna głównego obciążenia zmiennego

ψ1

-

współczynnik wartości częstej obciążenia zmiennego

ψ2

-

współczynnik wartości quasi-stałej obciążenia zmiennego

Ad

-

wartość obliczeniowa obciążenia krytycznego

Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa:

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

Qk,i

-

wartość charakterystyczna drugorzędnego j-tego obciążenia zmiennego

ψ2,i

-

współczynnik wartości quasi-stałej obciążenia zmiennego

AEd

-

wartość obliczeniowa obciążenia sejsmicznego

Współczynniki częściowe obciążenia i współczynniki kombinacyjne są wprowadzane w oknie dialogowym "Współczynniki częściowe".

Wprowadzanie obciążeń drugorzędnych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.